ICT Tender

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.
Javni poziv: „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa “
Korisnik: Robotic d.o.o., Srednjaci 10, 10 000 Zagreb
Broj ugovora: RC 2.1.11-0050
Naziv ugovora: „Unaprjeđenje i optimizacija poslovnih procesa Tvrtke kroz informatizaciju poslovanja“

Kratak opis projekta: Uspješnom provedbom projekta Unaprjeđenje i optimizacija poslovnih procesa Tvrtke kroz informatizaciju poslovanja kroz aktivnosti uvođenja ERP sustava i drugih specijaliziranih računalnih programa i rješenja te nabavu prateće informatičke opreme i infrastrukture, osigurano je povezivanje i optimizacija te informatizacija poslovnih procesa tvrtke Robotic d.o.o. Projektom je pospješena učinkovitost Tvrtke te je stvorena adekvatna platforma za nastavak snažnog rasta i razvoja Tvrtke. Implementacija Projekta u poslovanju doprinijela je unapređenju procesa proizvodnje koji je sada u potpunosti informatiziran. Projektom se zaposlenicima i menadžmentu Tvrtke omogućio učinkovitiji i kvalitetniji način suradnje, a krajnjim kupcima brža isporuka naručenih proizvoda.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 939.214,58 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 650.000,00 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 69,21%
Razdoblje provedbe projekta: 15. siječnja 2015. – 15. srpnja 2016.
Kontakt osobe za dodatne informacije: lana@epilog.com.hr
Napomena: sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Robotic d.o.o.

Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

Europska Unija

konkurentna-hrvatska-HR za web

Ulaganje u budućnost